Cửa gió nan cong kết hợp

Đặc điểm sử dụng:

*Dùng làm cửa gió cấp hoặc hồi

* Tuỳ thuộc vị trí lắp đặt mà dùng cửa 1,2,3 hay 4 hướng

 

Vật liệu và màu sắc:

* Sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện

* Kích cỡ , hình dáng, màu sắc theo yêu cầu khách hàng

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT                                                                                                                                                                              

 

                                                                                

Neck size mm Vel 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Dyn Pressure 0.025 0.051 0.152 0.254 0.406 0.559 0.787 1.016 1.295 1.575
Tot.Press 0.076 0.556 0.787 1.422 2.286 3.327 4.445 5.715 7.366 9.017

 

200 x 200 Airflow 60 119 179 238 298 357 417 476 536 595
Noise     16 24 30 34 38 42 45 48
Throw               4-way       1 1 2 2 2 3 2 3 5 2 3 5 3 4 6 3 5 8 4 5 8 4 6 9 4 6 10
                         3-way       1 2 2 2 2 4 2 3 5 2 4 6 3 4 7 3 5 8 4 6 9 4 6 10 5 7 11
                         2-way       1 2 3 2 2 4 2 3 5 3 4 6 3 5 8 4 5 9 4 6 10 5 7 11 5 8 12
                         1-way       1 2 3 2 3 5 3 4 6 3 5 8 4 6 9 5 7 11 5 8 12 5 8 13 6 9 15

 

300 x 200 Airflow 94 187 281 374 468 561 655 748 842 935
Noise     17 25 31 36 40 43 46 49
Throw               4-way 1 1 1 1 2 2 2 2 4 2 3 5 2 4 6 3 5 7 4 5 8 4 6 9 5 7 11 5 7 12
                     3-way 1 1 2 1 2 3 2 2 4 2 3 5 3 4 7 3 5 8 4 6 9 4 6 10 5 7 11 5 8 12
                         2-way 1 1 2 1 2 3 2 3 5 2 4 6 3 5 7 4 5 9 4 6 10 5 7 11 5 8 12 6 9 14
                         1-way 1 1 2 2 2 4 2 3 5 3 4 7 4 5 9 4 6 10 5 7 12 5 8 13 6 9 15 7 11 17

 

400 x 200 350 x 250 Airflow 136 272 417 553 689 825 961 1105 1241 1377
Noise     15 22 28 33 37 40 43 46
Throw               4-way 1 1 2 1 2 3 2 3 4 2 3 5 3 4 7 3 5 8 4 6 9 4 6 10 5 7 11 5 8 13
                      3-way 1 1 2 1 2 3 2 3 5 2 4 6 3 5 8 4 5 8 4 6 10 5 7 11 5 8 12 6 9 14
                         2-way 1 1 2 2 2 3 2 3 5 3 4 7 3 5 8 4 6 9 5 7 11 5 8 12 6 9 14 6 10 15
                         1-way 1 1 2 2 2 4 2 4 6 3 5 8 4 6 10 5 7 11 5 8 13 6 9 15 7 10 17 8 12 19

 

600 x 200 450 x 250 400 x 300  Airflow 196 391 587 782 978 1173 1369 1564 1768 1955
Noise     16 24 30 34 38 42 45 48
Throw               4-way 1 1 2 1 2 3 2 3 5 2 4 6 3 5 8 4 5 9 4 6 10 5 7 11 5 8 13 6 9 14
                      3-way 1 1 2 2 2 3 2 3 5 3 4 6 3 5 8 4 6 9 5 7 11 5 8 12 6 8 14 6 9 15
                         2-way 1 1 2 2 2 4 2 3 5 3 4 7 4 5 9 4 6 10 5 8 12 6 8 14 6 9 15 7 11 17
                         1-way 1 2 2 2 3 5 3 4 7 4 5 8 5 7 11 5 8 12 6 9 14 7 10 16 8 11 18 8 13 20

 

750 x 200 600 x 250 500 x 300 450 x 350 400 x 400 Airflow 264 519 782 1037 1301 1564 1819 2074 2346 2601
Noise     17 25 31 36 40 43 46 49
Throw               4-way 1 1 2 2 2 3 2 3 5 3 4 6 3 5 8 4 6 9 5 7 11 5 8 12 6 8 14 6 9 15
                        3-way 1 1 2 2 2 4 2 3 5 3 4 7 4 5 8 4 6 10 5 7 12 5 8 13 6 9 15 7 10 16
                         2-way 1 1 2 2 2 4 2 4 6 3 5 8 4 6 10 5 7 11 5 8 13 6 9 14 7 10 17 8 11 18
                         1-way 1 2 2 2 3 5 3 4 7 4 6 9 5 7 11 5 8 13 6 10 15 7 11 17 8 12 20 9 14 22

 

600 x 350 500 x 400 450 x 450 Airflow 357 714 1071 1428 1785 2142 2499 2856 3213 3570
Noise     19 26 32 37 41 44 47 50
Throw               4-way 1 1 2 2 2 4 2 3 5 3 4 7 4 5 8 4 6 10 5 7 12 5 8 13 6 9 15 7 10 17
                        3-way 1 1 2 2 2 4 2 4 6 3 5 8 4 6 9 5 7 11 5 8 13 6 9 14 7 10 16 8 11 18
                         2-way 1 1 2 2 3 4 3 4 6 4 5 8 4 6 10 5 8 12 6 9 14 7 10 16 8 11 18 8 12 20
                         1-way 1 2 3 2 3 5 3 5 8 4 6 10 5 8 12 6 9 14 7 10 17 8 12 19 9 13 21 10 15 24

 

Note:     Vel (vận tốc không khí): m/s     Dyn Pressure (áp suất động): mm.G.W    Noise (độ ồn): dbA                                
    Air flow (lưu lượng gió): m3/h            Tot.Press (tổng áp suất): mm.G.W             Throw (khoảng thổi xa): m                

Quay lại