Cửa hai lớp nan

Đặc điểm sử dụng:

* Được sử dụng làm cửa gió hồi, thổi có kt lớn

* Nan hình bầu dục có thể điều chỉnh hướng gió theo yêu cầu

 

Vật liệu và màu sắc:

* Cánh được làm từ nhôm định hình có gân tăng cứng`

*Khung được làm từ nhôm định hình có gân tăng cứng

* được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện

* Màu sắc theo yêu cầu của quý khách hàng

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

                  200X            Data 200 250 300 350 400
Air flow Def 0 22.5 45 0 22.5 45 0 22.5 45 0 22.5 45 0 22.5 45
100 Vel 1.07 1.19 1.5 0.84 0.93 1.18 0.69 0.77 0.97 0.59 0.65 0.82 0.51 0.57 0.72
P 0.07 0.08 0.14 0.04 0.05 0.08 0.03 0.04 0.06 0.02 0.03 0.04 0.02 0.02 0.03
T 2.32 1.92 1.65 2.06 1.7 1.46 1.87 1.54 1.33 1.72 1.42 1.23 1.6 1.33 1.14
Noise 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
200 Vel 2.14 2.38 3 1.68 1.86 2.36 1.38 1.54 1.94 1.17 1.3 1.65 1.02 1.13 1.43
P 0.27 0.34 0.54 0.17 0.21 0.33 0.11 0.14 0.23 0.08 0.1 0.16 0.06 0.08 0.12
T 4.64 3.84 3.31 4.11 3.41 2.93 3.73 3.09 2.66 3.44 2.85 2.45 3.21 2.66 2.28
Noise 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
300 Vel 3.21 3.56 4.5 2.52 2.8 3.53 2.07 2.3 2.91 1.76 1.96 2.47 1.53 1.7 2.15
P 0.62 0.76 1.22 0.38 0.47 0.75 0.26 0.32 0.51 0.19 0.23 0.37 0.14 0.17 0.28
T 6.96 5.76 4.96 6.17 5.11 4.39 5.6 4.63 3.99 5.16 4.27 3.68 4.81 3.98 3.43
Noise 18 19 22 15 16 19 15 15 17 15 15 15 15 15 15
400 Vel 4.27 4.75 6 3.36 3.73 4.71 2.76 3.07 3.88 2.35 2.61 3.3 2.04 2.27 2.87
P 1.1 1.35 2.16 0.68 0.83 1.33 0.46 0.57 0.9 0.33 0.41 0.65 0.25 0.31 0.49
T 9.28 7.69 6.61 8.23 6.81 5.86 7.46 6.18 5.32 6.88 5.7 4.9 6.42 5.33 4.57
Noise 24 25 27 21 22 25 18 20 23 16 17 21 15 15 19
 
                  300X            Data 200 250 300 350 400
Air flow Def 0 22.5 45 0 22.5 45 0 22.5 45 0 22.5 45 0 22.5 45
200 Vel 0.89 0.99 1.25 0.76 0.84 1.07 0.66 0.73 0.93 0.58 0.65 0.82 0.52 0.58 0.73
P 0.05 0.06 0.09 .0.03 0.04 0.07 0.03 0.03 0.05 0.02 0.03 0.04 0.02 0.02 0.03
T 3 2.48 2.14 2.77 2.29 1.97 2.58 2.14 1.84 2.43 2.01 1.73 2.3 1.9 1.64
Noise 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
300 Vel 1.34 1.49 1.88 1.14 1.26 1.6 0.99 1.1 1.39 0.88 0.97 1.23 0.78 0.87 1.1
P 0.11 0.13 0.21 0.08 0.1 0.15 0.06 0.07 0.12 0.05 0.06 0.09 0.04 0.05 0.07
T 4.5 3.73 3.21 4.15 3.43 2.96 3.87 3.2 2.76 3.64 3.01 2.59 3.44 2.85 2.45
Noise 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
400 Vel 1.79 1.98 2.51 1.52 1.69 2.13 1.32 1.47 1.85 1.17 1.3 1.64 1.05 1.16 1.47
P 0.19 0.24 0.38 0.14 0.17 0.27 0.1 0.13 0.21 0.08 0.1 0.16 0.07 0.08 0.13
T 6 4.97 4.27 5.53 4.58 3.94 5.16 4.27 3.67 4.85 4.02 3.46 4.59 3.8 3.27
Noise 15 15 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
500 Vel 2.23 2.48 3.13 1.9 2.11 2.66 1.65 1.83 2.32 1.46 1.62 2.05 1.31 1.45 1.84
P 0.3 0.37 0.59 0.22 0.27 0.43 0.16 0.2 0.32 0.13 0.16 0.25 0.1 0.13 0.2
T 7.5 6.21 5.34 6.91 5.72 4.93 6.45 5.34 4.59 6.06 5.02 4.32 5.74 4.75 4.09
Noise 16 18 22 15 15 19 15 15 17 15 15 15 15 15 15
600 Vel 2.68 2.98 3.36 2.28 2.53 3.2 1.98 2.2 2.78 1.75 1.95 2.46 1.57 1.74 2.2
P 0.43 0.53 0.85 0.31 0.38 0.61 0.23 0.29 0.46 0.18 0.23 0.36 0.15 0.18 0.29
T 9 7.45 6.41 8.3 6.87 5.91 7.74 6.41 5.51 7.28 6.02 5.18 6.89 5.7 4.91
Noise 20 22 25 17 19 23 15 16 21 15 15 18 15 15 16

 

Note:     Air flow (lưu lượng gió): m3/h                    P (áp suất rơi): mm.G.W                    Noise (Độ ồn): dbA

            
                  Vel (vận tốc không khí): m/s                    T (Khoảng thổi xa): m                    Def (độ lệch nan): độ           

Quay lại