Van hãm gió tròn

 Ứng dung:              

 Dùng để điều chỉnh lưu lượng cấp gió lạnh hoặc gió tươi             

 Van gió tròn được sản xuất cho các cỡ ống gió tròn phổ biến     

Loại van này dùng điều chỉnh bằng tay  

Dễ dàng điều chỉnh lưu lượng gió  

 

Thông số kỹ thuật:         

Góc điều chỉnh van gió tròn có thể điều chỉnh bằng tay cho phù hợp với yêu cầu              

Được làm bằng tôn mạ kẽm chất lượng cao      

Tuỳ vào yêu cầu có thể lắp van gió tròn có thể sản suất ở dạng Van điều chỉnh tự động

Quay lại